:: La Comissió promotora i de guiatge

Amb la finalitat de facilitar la interrelació de la fundació amb la societat i el món empresarial, es constituí durant el primer semestre de 2009 la comissió promotora i de guiatge de la fundació INDICIS que té, entre d'altres, les següents finalitats:

La comissió promotora i de guiatge està formada per:

President Sr. Josep Piqué i Camps
Vicepresident Sr. Josep Bombardó i Navinés
Vocal Sr. Rafael Suñol i Trepat
Vocal Sr. Xavier Vidal-Folch
Vocal Sr. Joaquim Català Vilalta
Vocal Sr. Nicolau Olivé Roig
Vocal Sr. Casimir de Dalmau i Oriol
Secretari Sr. Antoni Garrell i Guiu