:: Missió i objectius

La fundació INDICIS assumeix els ràpids canvis productius, socials i tecnològics, però vol contribuir a limitar-ne aquells efectes que perjudiquen l'entorn, posant en perill a llarg termini tant l'estabilitat econòmica com els equilibris en el benestar de la vida dels ciutadans, actuals i futurs.

La fundació INDICIS contribueix a enfortir l'activitat innovadora orientada a definir, formular, desenvolupar i produir nous productes i serveis capaços de generar valor perdurable en el temps.

fusta

Els objectius principals de la fundació INDICIS són: