:: Patronat i patrons

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la fundació INDICIS, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat està format per:

President Sr. Josep Bombardó i Navinés, president de la FUNDIT.
Vicepresident Sr. Josep Piqué i Camps, president de Vueling.
Vocal Sr. Antoni Garrell i Guiu, director general de la FUNDIT.
Vocal Sr. Rafael Suñol i Trepat, vicepresident executiu de Catalana d'Iniciatives.
Vocal Sr. Xavier Vidal-Folch, director adjunt de El País.
Vocal Sr. Joaquim Català Vilalta, gerent de Català Recursos Humans, S.L.